Środki smarne NEVASTANE

Do smarowania maszyn w przemyśle spożywczym jest stosowana specjalna gama środków smarnych. Wymóg stosowania specjalnych środków smarnych w przemyśle spożywczym jest regulowany w Polsce między innymi przez ustawy:

• z dnia 11 maja 2001 o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, z późniejszymi zmianami, stanowiącej między innymi, że wszystkie firmy, zajmujące się produkcją i obrotem żywnością muszą począwszy od dnia naszej akcesji do Unii wdrożyć HACCP,
• z dnia 6 września 2001 o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, zmienionej dnia 27 września 2003 a stanowiącej między innymi, że w momencie naszej akcesji do Unii materiały i wyroby dopuszczone do kontaktu z żywnością w Unii mają również takie dopuszczenie w Polsce.

W przypadku środków smarnych do żywności spełnienie wymagań HACCP gwarantują środki smarne klasy Hl lub wymienione w 21-szym Dokumencie Kodeksu Federalnego ( Title 21 CFR- Food and Drugs) w częściach: 172, 178, 182 i 184, gdzie są wymienione środki smarne do incydentalnego kontaktu z żywnością.

Wszystkie  poniżej przedstawione produkty spełniają wymagania 21- Dokumentu Kodeksu Federalnego, a środki TOTAL Nevastane®maja klasę H-1, potwierdzoną numerem rejestracyjnym NSF (NSF Registration Number). Trzeba tu nadmienić, że amerykański system klasyfikacji środków smarnych na klasy H-l (do incydentalnego kontaktu z żywnością), H-2 (nietoksyczne środki smarne do urządzeń, gdzie nie ma kontaktu środka smarnego z żywnością), H-J (emulsje olejowe) jest powszechnie uznanym i stosowanym systemem na całym świecie.